วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • 20170509__0079.jpg
 • 20170607__0040.jpg
 • 20170607__0047.jpg
 • 20170608_094425.jpg
 • 20170619__0005.jpg
 • 20170621__0012.jpg
 • 20170622__0003.jpg
 • 20170622__0038.jpg
 • __0022.jpg
 • __0031.jpg

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                    - งานธุรการทั่วไปและงานอำนวยการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น

                    - จัดฝึกอบรม และบริหารกิจการต่างๆของสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

                    - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                    - งานฝึกซ้อมและดำเนินตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล

                    - งานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

                    - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

                    - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาะารณภัย

                    - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

                    - งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

                    - งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

                    - งานควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น

                    - งานจัดทำแผน ประสานแผน ฝึกซ้อม ฝึกอบรม และควบคุมการปฏิบัติตามแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

                    - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                    - ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

เอกสารการทำงาน

 

       1.แบบคำขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ และต่อใบอนุญาต

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

นายสุทัศน์   สุวรรณรงค์
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง