วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อ

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 ก.ค. 59 งานสาธารณสุข จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ โดยมีนายพิชิต เยรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีแพทย์จากโรงพยาบาลกระสังมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็ก

เชิญชวนร่วมลงนามปฎิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59 นายสำเริง ปรากฎรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอกระสัง เป็นประธานแทนนายอำเภอกระสัง ในการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 6/2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ 
วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงประชามติ อย่าหลง อย่าลืม กกต.กำหนด วันที่ 7 สิงหาคม วันนี้วันเดียวเท่านั้นเป็นวันออกเสียงประชามติ (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกรูปภาพ)
 
     วันที่ 27 มิถุนายน 59 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ออกพื้นที่หมู่ 1 บ้านกันทรารมย์ รณรงค์การกำจัดยุงลายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 
อบต..เตือนภัยและเผ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก  ในเด็ก หลังพบเด็กในศูยน์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลป่วย เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำล้างความสะอาดทั้งห้องเรียนและของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กภายในศูนย์เด็ก
 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 59       

 

    เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสตึก จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลกันทรารมย์และตำบลหัวยสำราญ 

            
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 23 พ.ค. 59

ประชาสัมพันธ์ การออกพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าข่ายที่ต้องชำระภาษี คลิกรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา อบต.กันทรารมย์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดเสวนา เกษตรอินทรีย์ วิถีกันทรารมย์

 

แจ้ง วิทยาลัยการอาชีพสตึก ออกบริการตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชากร โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีกันทรารมย์ ตามวันและเวลาดังกล่าว 

อบต.กันทรารมย์ เตรียมพร้อมรับมือช่วงสงกรานต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2559

ขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนสินค้า ในโครงการ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีกันทรารมย์เป็นสินค้าอาหารและผลผลิตจากธรรมชาติ พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ ผลผลิตจากอาหารสัตย์ สินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เปิดตลาดในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.30 - 20.00 น. รายละเอียด

         

    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  นายวิสิทธิ์ เจริญอิทธิกุล          ประธานสภา อบจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดตลาดนัดเกษตร      อินทรีวิถีกันทรารารมย์

 


 9 มกราคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาวได้จัดกิจกรรม "วันเด็ก" โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

      เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2559 อบต.กันทรารมย์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ ณ บ้านหนองขอน

 

 

 

 

 

 

 

11 มกราคม 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านกะโลง  ราคากลางของงานก่อสร้าง 3,585,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ กองคลังองค์์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 11 - 20 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 044-666-114 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด


 17 ธันวาคม 2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) คลิกอ่านรายละเอียดดังนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ยกเลิกประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านระกาเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกอ่านรายละเอียด


11 พฤศจิกายน 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านระกาเสม็ด  จำนวน 1 โครงการ งบมาณที่ได้รับจัดสรร 3,585,500 บาท ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,730,000 บาท ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2558 ระหว่าง 80.30 -16.30 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 044-666-114 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด

---- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

----ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รายละเอียด

-----ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียด

 ----ประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่ได้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP รายละเอียด

4  สิงหาคม 2558  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะโลง ราคากลาง 237,000 บาทและ บ้านหนองขอน  ราคากลาง 154,000  บาท  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 4 - 19  สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044-666-114 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด  

----ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 4 รายละเอียด

 ----ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียด
----แบบสรุปราคากลางงานวางท่อจ่ายน้ำ รายละเอียด

14กรกฎาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสระสี่เหลี่ยม และหมู่ที่ 4 บ้านปลาย  ราคากลาง 304,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 800.- บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 14 – 28 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044-666-114 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด

 

10 กรกฎาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดดอนยาว ราคากลาง 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 800 บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 10 – 27 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด

----ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด

10 มีนาคม 2558  ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 9 ราคากลาง 3,718,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กอลคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 10 - 20 มีนาคม 2558 รายละเอียด

----ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด

 ----ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียด

---ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP รายละเอียด

18  กุมภาพันธ์ 2558  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกะโลง ม.8 ราคากลาง  1,074,000  บาท  ค่าเอกสารสอบชุดละ 1,500  บาท  ซื้อ/ขาย/ยื่น  ระหว่างวันที่  18  กุมภาพันธ์ 2558 - 5 มีนาคม 2558  ผลงานก่อสร้าง  537,000  บาท   รายละเอียด

----ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะหลังศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 รายละเอียด

 ----ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันรายละเอียด

16  กุมภาพันธ์ 2558   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสาธารณะหลังศาลาประชาคม หมู่ 12  ราคากลาง  249,000  บาท  ค่าเอกสารสอบชุดละ 800  บาท ซื้อ/ขาย/ยื่น  เอกสาร ระหว่างวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2558 ผลงานก่อสร้าง  124,500  บาท   รายละเอียด

-----ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด

 ----แบบสรุปข้อมูล วัสดุ และค่าดำเนินการ รายละเอียด

22  มกราคม  2558  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรีเวง หมู่ที่  10  ไป  บ้านระกาเสม็ด หมู่ที่  6  ราคากลาง  3,306,000  บาท  ขายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่  22  มกราคม - 3  กุมภาพันธ์ 2558  ในราคาชุดละ  3,500  บาท   คลิกดูรายละเอียด

 

 ----ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำคอนกรีตเหล็กภายในตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

----แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตราการในการลดการแพร่กระจ่ายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ รายละเอียด

----สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรบินสันบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม นัดพบแรงงาน งานที่มีความมั่นคงกับคนมีคุณภาพ ในวันอังคารที่ 12 ก.ค. 59 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-----เตือนภัย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง" ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

----ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2559 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

----ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดเพิ่มเติม

---- ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จำนวน 1 อัตร รายละเอียดเพิ่มเติม 

----วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 59 นี้ ณ วัดบ้านห้วยสำราญ วิทยาลัยการอาชีพสตึก ได้จัดโครงการฝึกอาชีพ การทำดอกไม้จากธนบัตรและการทำดอกไม้จากริบบิ้น ออกบริการให้กับประชาชนตำบลกันทรารมย์และห้วยสำราญ รายละเอียดเพิ่มเติม 
----ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เกี่ยวกับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน จดหมายข่าว วช.

----โครงการบ้านประชารัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รายละเอียดโครงการบ้านประชารัฐ

----องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

----กรมการจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม "นัดพบแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีงานทำทันที" ในวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 59 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
----ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะลัง ปี 2558/59 รายละเอียด 

----ขอเชิญข้าราชการ ประชาชน ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2559 รายละเอียด

----ขอเชิญนักเที่ยวไปสัมผัสความมหัศจรรย์พระอาทิตย์สาดส่อง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง รับพลังสุริยเทพ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งสักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นความเป้นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 นี้ รายละเอียด

----ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านรายละเอียดการรับสมัคร 
----ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านรายละเอียดการรับสมัคร

----งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานหลักประกันสุขภาพฯ โทร 044-666-114 ต่อ 12 อ่านรายละเอียด
-
---ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559  อ่านรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอินเดียแล้ว เป็นผลให้ความตกลงฯ ทั้ง 2 ฉบับ มีผลใช้กับอินเดืนและสมาชิกอาเซียนทั้ง 6 ประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงดังกล่าว อ่านรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน   อ่านรายละเอียด         

-----ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม คลิกอ่านรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขป้ญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน คลิกอ่านรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกอ่านรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ขององค์กรบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ คลิกอ่านรายละเอียด

15 กันยายน 2558   ประกาศแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กันทรารมย์ ประจำปี 2558      คลิกดูรายละเอียด

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ถ้าหารายชื่อไม่พบให้ค้นหาจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index/announce/search_result.jsp?SID=04D342D47388BF5BCF1B1BA0FD08574E

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

นายสุทัศน์   สุวรรณรงค์
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง