วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

1

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร https://www.facebook.com/ktr.go.th email : 6310302@dla.go.th emailของผู้ดูแลระบบ hs3mvy@hotmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อ

11 มกราคม 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านกะโลง  ราคากลางของงานก่อสร้าง 3,585,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ กองคลังองค์์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 11 - 20 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 044-666-114 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด


 17 ธันวาคม 2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) คลิกอ่านรายละเอียดดังนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ยกเลิกประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านระกาเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกอ่านรายละเอียด


11 พฤศจิกายน 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านระกาเสม็ด  จำนวน 1 โครงการ งบมาณที่ได้รับจัดสรร 3,585,500 บาท ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,730,000 บาท ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2558 ระหว่าง 80.30 -16.30 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 044-666-114 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด


4  สิงหาคม 2558  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะโลง 
ราคากลาง 237,000 บาทและ บ้านหนองขอน  ราคากลาง 154,000  บาท  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 4 - 19  สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044-666-114 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด  (

 

14กรกฎาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสระสี่เหลี่ยม และหมู่ที่ 4 บ้านปลาย  ราคากลาง 304,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 800.- บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 14 – 28 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044-666-114 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด

 

10 กรกฎาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดดอนยาว ราคากลาง 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 800 บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 10 – 27 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด

 

18  กุมภาพันธ์ 2558  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกะโลง ม.8 ราคากลาง  1,074,000  บาท  ค่าเอกสารสอบชุดละ 1,500  บาท  ซื้อ/ขาย/ยื่น  ระหว่างวันที่  18  กุมภาพันธ์ 2558 - 5 มีนาคม 2558  ผลงานก่อสร้าง  537,000  บาท   รายละเอียด

 

16  กุมภาพันธ์ 2558   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสาธารณะหลังศาลาประชาคม หมู่ 12  ราคากลาง  249,000  บาท  ค่าเอกสารสอบชุดละ 800  บาท ซื้อ/ขาย/ยื่น  เอกสาร ระหว่างวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2558 ผลงานก่อสร้าง  124,500  บาท   รายละเอียด

 

22  มกราคม  2558  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรีเวง หมู่ที่  10  ไป  บ้านระกาเสม็ด หมู่ที่  6  ราคากลาง  3,306,000  บาท  ขายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่  22  มกราคม - 3  กุมภาพันธ์ 2558  ในราคาชุดละ  3,500  บาท   คลิกดูรายละเอียด

 

 

18  พฤศจิกายน 2557  

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลกันทรารมย์ ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียด

 

6 พฤศจิกายน 2557  ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  .E...1...../2558 จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 6 บ้านระกาเสม็ด – หมู่ที่ 11 บ้านเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   คลิกรายละเอียด

 

23 กรกฎาคม 2557   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลกันทรารมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านปลาย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขอน  หมู่ที่ ๘ บ้านกะโลง และหมู่ที่ ๙ บ้านสระสี่เหลี่ยม ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๓  กรกฎาคม ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๖๖๑๑๔ โทรสาร ๐๔๔- ๖๖๖๑๑๕ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียด ที่ www. Ktr.go.th คลิกรายละเอียดที่นี่

---- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗ คลิกอ่านรายละเอียด

 

10  เมษายน 2557 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว รายละเอียดคลิกที่นี่

10 เมษายน 2557  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกะโลง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดคลิกที่นี่

26 ธันวาคม 2556  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรือง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 4,000 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

9  ตุลาคม  2556   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเสม็ด หมู่ที่ 11 - บ้านกะโลง หมู่ที่ 8 ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์ 

                               ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคลิ้กที่นี่

29 พฤษภาคม 2556         ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลกันทรารมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 พฤษภาคม 2556         สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

5 มีนาคม 2556              สอบราคาซื้อรถ EMS บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถ

 

----งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานหลักประกันสุขภาพฯ โทร 044-666-114 ต่อ 12 อ่านรายละเอียด
-
---ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559  อ่านรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอินเดียแล้ว เป็นผลให้ความตกลงฯ ทั้ง 2 ฉบับ มีผลใช้กับอินเดืนและสมาชิกอาเซียนทั้ง 6 ประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงดังกล่าว อ่านรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน   อ่านรายละเอียด         

-----ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม คลิกอ่านรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขป้ญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน คลิกอ่านรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกอ่านรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ขององค์กรบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ คลิกอ่านรายละเอียด

15 กันยายน 2558   ประกาศแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กันทรารมย์ ประจำปี 2558      คลิกดูรายละเอียด

 

10 กันยายน 2558  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2  คลิกดูรายละเอียด

 

1  กันยายน 2558  ประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  ระเบียบและวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  อบต.กันทรารมย์  คลิกดูรายละเอียด

 

1 กันยายน 2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นักบริหารงานช่าง 7) อบต.กันทรารมย์  คลิกดูรายละเอียด

 

27  สิงหาคม  2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  คลิกดูรายละเอียด  

 

7 สิงหาคม 2558  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  1   อัตราและผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  1  อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่  17 - 26  สิงหาคม 2558  คลิกดูรายละเอียด

----ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ( นักบริหารงานช่าง 7 ) ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ถึง 27 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-4466-6114-5 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-----จังหวัดบุรีรัมย์ – ซ้อมปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางกิจกรรม  “BIKE FOR MOM ” ปั่นเพื่อแม่ในโครงการนี้พร้อมใจกันซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนด ก่อนจะถึงวันจริง  16 สิงหาคมนี้ อ่านรายละเอียด

-----รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ตำแหน่ง อัตรา รายละเอียด 

----ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง การยกเลิกประกาศสอบราคาและเอกสารการสอบราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จำนวน  1 โครงการ เงินงบประมาณทั้งสิ้น 357,000 บาท ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558  คลิกดูรายละเอียด

-----ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 9 ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม   ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-666-114 โทรสาร 044-666115 คลิกดูรายละเอียด

-----ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ 800.- บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 6 -23 มีนาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-666-114 , โทรสาร 044-666-115 ในวันและเวลาราชการ คลิกดูรายละเอียด

----ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เพื่อลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีฯ โดยจะมีการจัดให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษีสามารถคลิกอ่านรายละเอียด


3  ธันวาคม 2557  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  และเสื่อมสภาพ ในวันที่  9  มกราคม 2558  เวลา  08.00- 10.00  น.  สามารถดูสภาพครุภัณฑ์ในวันที่  8  มกราคม 2558   เวลา 10.00-11.00  น. ณ อบต.กันทรารมย์ อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   คลิกดูรายละเอียด

--------องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการอาหารกลางวันเพื่อจ้างเหมาผู้ประกอบการทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ ๓๐๐.ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔-๖๖-๖๖๘๒ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ หรือ www.gprocurement.go.th

--------ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รายละเอียด

 ------ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘ อ่านรายละเอียด

--------ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยสำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Office of the Thailand cyber university project: TCU) การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me more เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพ ให้มีความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นโดยเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ htpp://www.thaicyberu.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  รายละเอียด

--------ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “จังหวัดประหยัดไฟ” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มครัวเรือน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการประหยัดพลังงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  คลิกอ่านวิธีการประหยัดไฟฟ้า

--------ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๒ ประจำภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะนำความรู้ ความชำนาญที่ได้รับไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

 

--------ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งบริหารว่าง จำนวน ๑ อัตรา คือ นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗  ตามรายละเอียดดังนี้

 

--------ด้วยขณะนี้ได้ปรากฏข่าวการจับกุม ผลักดันแรงงานกัมพูชาอยู่บ่อยครั้ง สร้างความตื่นตระหนกให้กับนายจ้างและแรงงานกัมพูชาเป็นอย่างมาก ประกอบกับได้มีการเผยแพร่ข่าวการจับกุมแรงงานต่างด้าวในสื่อต่าง ๆ ยิ่งทำให้นายจ้างและแรงงานกัมพูชาตื่นตระหนกมากขึ้น คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

--------ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงช่วยกันประหยัดน้ำ ขอความร่วมมือมายังประชาชน หน่วยงานราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เพื่อลดอัตราการใช้น้ำ ด้วย ๑๐ วิธีง่าย ๆ ในการประหยัดน้ำ ดังต่อไปนี้

--------ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) กำหนดการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้อง ประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัย์ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดที่นี่

-------ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์  กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์

-------ประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก ในปี 2557 ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ เรื่อง Raise you voice not the sea level อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญขอความร่วมมือในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ภายใต้แนวคิด "ทำเพื่อโลก ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา " คลิกรายละเอียดเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลกได้ที่นี่

--------ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ คลิกรายละเอียดที่นี่

--------บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน    โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้!

--------มหาวิทยาลัยศรีปทุมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และยกระดับคุณวิุฒิทางการศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและครอบครัว โดยการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นส่วนลด ร้อยละ ๓๐ ตลอดหลักสูตร (เฉพาะค่าหน่วยกิต) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๙ ๑๑๑๑ ,๐๒ ๕๖๑ ๒๒๒๒ ต่อ ๒๑๒๑ สำนักงานรับสมัคร กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

--------ประชาสัมพันธ์ เมนูอร่อยหน้าร้อนที่ควรระวังและอาหารดับร้อน อาหารปนเปื้อนในหน้าร้อนไม่ได้เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ เพราะอาหารบูดเน่าและอาหารที่มีแมลงวันตอมเท่านั้น แต่การกินอาหารสุกๆ ดิบๆ และอาหารปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนักเป็นพิษเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของเราได้เหมือนกัน คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

-------ประชาสัมพันธ์ ให้ อสม.ทุกหมู่บ้านติดต่อรับเงิน สสมช.ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

alt

-------องค์ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC ) คลิกดูรายละเอียดได้ที่http://www.thai-aec.com/

------- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร คลิกดูรายละเอียด

------ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร   คลิกดูรายละเอียด

----- ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ประกาศผลสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

-----ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง กำหนดวันสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดดังนี้

-----ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

-----การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยได้ประกาศเลื่อนกำหนดประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.diaapplicant.com

-----ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๖) โดยกำหนดสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ในวันและเวลาราชการ คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

----- ประกาศรับสมัคคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก  ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง ในระหว่าง วันที่  29 มกราคม ถึงวันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557 ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันและเวลาราชการ  คลิกดูรายละเอียด

-----กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแจ้งว่า องค์กรอนามัยโลกประกาศการพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่  2012

-----บุคคลใดที่ต้องการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ดำเนินการติดต่อด้วยตนเองที่ ส่วนทรัพยากรน้ำสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-666553-54

-----แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 2556

-----รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5  จำนวน 1 อัตรา ติดต่อได้ที่ บุคลากร อบต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044-666114  ต่อ 23

-----บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1-2556

------ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556

------ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556

------ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2556

ประมวลภาพกิจกรรม

 9 มกราคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาวได้จัดกิจกรรม "วันเด็ก" โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2558 อบต.กันทรารมย์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ ณ บ้านหนองขอน

 

 

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน บ้านระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้าน "กองทุนแม่ของแผ่นดีน" และได้รับกองทุนพระราชทาน

  

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.กันทรารมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน กันทรารมย์คัพ ครั้งที่ ๑๘” ณ สนามโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ส่วนสวัสดิการสังคม อบตฐกันทรารมย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอการ ผู้ยากไร้และกลุ่มสตรี

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ได้จัดกิจกรรมวันแม่ในโครงการ"Bike For MoM ปั่นเพื่อแม่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดีน

 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านสระสี่เหลี่ยม
 
โครงการขุดลอกหนองโสน ม.1 บ้านกันทรารมย์
 โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสระสี่เหลี่ยมคลิกชมภาพ  โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปลาย คลิกชมภาพ

 

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 คลิกชมภาพ   องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในเขตชุมชน คลิกชมภาพ
 

 
 
 สรุปรายงานการตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลปีไหม่  ดังนี้ 
1.  การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  5  ครั้ง (ไม่มีผู้เสียชีวิต)
2. ลากรถยนต์ขึ้นจากถนน บ้านระกา
3. แนะนำเส้นทาง  4  ครั้ง
4. ช่วยเหลือการดับเพลิงตอชังข้าว ข้างบ้านกาบ-อะ ต.ชุมแสง  
 
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์จัดกิจกรรม "วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก" ชมภาพกิจกรรมFB IMG 1435303381009

 

10656618 968911856472213 1644370372 n

         ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ การทำขนมจีบ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ คลิกชมภาพกิจกรรม

10653935 968973749799357 359275051 n

           วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.กันทรารมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน กันทรารมย์คัพ ครั้งที่ ๑๗ ณ สนามโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกชมภาพกิจกรรม

 

10612442 960211190675613 467922752 o

 

  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณลำห้วยเจมิง บ้านดอนยาว ปรีเวง  คลิกชมภาพกิจกรรม

 

   เมื่อวันที่  12  สิงหาคม 2557  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.กันทรารมย์ และพนักงาน  ลูกจ้าง  ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ ห้องประชุมอำเภอกระสัง ร่วมกับส่วนราชการ  พ่อค้า ประชาชน ในอำเภอกระสัง โดยมีนายอำเภอกระสังเป็นประธานในการกล่าวถวายสดุดี  ดูภาพกิจกรรม
10429016 935228696507196 1833623353 n หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บ้านหนองขอน  ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังบุรีรัมย์ คลิกชมภาพ

 

 

 คุณยายสงวน วัยเจ็ดสิบปี ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นมาเกือบ10 ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม้ชั้นเดียว หลังเล็กๆ กับสามี บุตรสาว และหลานชาย ยายตาบอดเลี้ยงหลานมาเป็นระยะเวลา10 ปี   

ดูรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ คลิกชมภาพ
   องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากสาธารณภัย เหตุวาตภัย คลิกชมภาพกิจกรรม
โครงการพิธีมอบวุฒิบัตร “ บัณฑิตน้อย ”  ประจำปี 2557  องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกชมภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทราย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกพิ้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ คลิกชมภาพกิจกรรม


เมื่อวันที่  2  เมษายน  2557  นายพิชิต  เยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  พร้อมด้วย เลขานายก  สมาชิกสภา อบต.ม.8 บ้านกระโลง ได้ร่วมกันทดสอบการสูบน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2557 ในเบื้องต้นได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส จากวัดป่าอุดมธรรม โดยหลวงพ่อเจดีย์ ขนาด  1  Hp  ท่อ  1 1/4 นิ้ว  ความลึกของบ่อบาดาล  45  เมตร ระดับน้ำจากผิวดิน  4  เมตร สามารถสูบน้ำได้ 80 ลิตรต่อนาที  หรือ 4,800 ลิตรต่อชั่วโมง  ในการทดสอบดังกล่าว ได้ปล่อยน้ำลงสู่หนองลุมปุ๊ก ซึ่งเป็นบ่อน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาของประชาชน หมู่ที่  8  จำนวนกว่า  200  หลังคาเรืือน คลิกดูภาพกิจกรรม

หนังสือราชการ สถ.

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ถ้าหารายชื่อไม่พบให้ค้นหาจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index/announce/search_result.jsp?SID=04D342D47388BF5BCF1B1BA0FD08574E

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

นายสุทัศน์   สุวรรณรงค์
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานสถิติ

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

logo อบต.