วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

1

ขอแสดงความยินดีกับ บ้านดอนยาว และ บ้านปรีเวง ที่จะมีระบบประปาหมู่บ้านใช้ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2557 นี้ โดยจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือน มิถุนายน นี้

ตารางกิจกรรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Email อบต.

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลกันทรารมย์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงาน

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (พอ.สว.)

ณ  โรงเรียนบ้านหนองขอน  ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่  4  กรกฎาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 คุณยายสงวน วัยเจ็ดสิบปี ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นมาเกือบ10 ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม้ชั้นเดียว หลังเล็กๆ กับสามี บุตรสาว และหลานชาย ยายตาบอดเลี้ยงหลานมาเป็นระยะเวลา10 ปี   

ดูรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ คลิกชมภาพ
   องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากสาธารณภัย เหตุวาตภัย คลิกชมภาพกิจกรรม
โครงการพิธีมอบวุฒิบัตร “ บัณฑิตน้อย ”  ประจำปี 2557  องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกชมภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทราย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกพิ้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ คลิกชมภาพกิจกรรม


เมื่อวันที่  2  เมษายน  2557  นายพิชิต  เยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  พร้อมด้วย เลขานายก  สมาชิกสภา อบต.ม.8 บ้านกระโลง ได้ร่วมกันทดสอบการสูบน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2557 ในเบื้องต้นได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส จากวัดป่าอุดมธรรม โดยหลวงพ่อเจดีย์ ขนาด  1  Hp  ท่อ  1 1/4 นิ้ว  ความลึกของบ่อบาดาล  45  เมตร ระดับน้ำจากผิวดิน  4  เมตร สามารถสูบน้ำได้ 80 ลิตรต่อนาที  หรือ 4,800 ลิตรต่อชั่วโมง  ในการทดสอบดังกล่าว ได้ปล่อยน้ำลงสู่หนองลุมปุ๊ก ซึ่งเป็นบ่อน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาของประชาชน หมู่ที่  8  จำนวนกว่า  200  หลังคาเรืือน คลิกดูภาพกิจกรรม


หนังสือราชการ สถ.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

10  เมษายน 2557 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว รายละเอียดคลิกที่นี่

10 เมษายน 2557  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกะโลง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดคลิกที่นี่

26 ธันวาคม 2556  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรือง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในราคาชุดละ 4,000 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

9  ตุลาคม  2556   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

                               สายบ้านเสม็ด หมู่ที่ 11 - บ้านกะโลง หมู่ที่ 8 ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์ 

                               ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคลิ้กที่นี่

29 พฤษภาคม 2556         ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลกันทรารมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 พฤษภาคม 2556         สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

5 มีนาคม 2556              สอบราคาซื้อรถ EMS บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถ

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ถ้าหารายชื่อไม่พบให้ค้นหาจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index/announce/search_result.jsp?SID=04D342D47388BF5BCF1B1BA0FD08574E

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

นายสุทัศน์   สุวรรณรงค์
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานสถิติ

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กิจกรรมในรอบปี

No images

logo อบต.