วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • 0004.jpg
 • 028.jpg
 • 032.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 040.jpg
 • 048.jpg
 • 0178.jpg
 • 180.jpg
 • 0194.jpg
 • 0213.jpg
 • 0219.jpg

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2561 เวลา 14.00 น. นางบังอร ยอดสะเทิ้น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายณรงค์ จันทร์ทอง นายอำเภอกระสัง และเหล่ากาชาดอำเภอกระสัง เดินทางมามอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2561 โดยมี นายก อบต.ชุมแสง นายก อบต.กันทรารมย์ และผู้นำหมู่บ้านตำบลชุมแสงให้การต้อนรับ ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านสวายสอ ตำบลชุมแสงตำบลที่ได้รับสิ่งของโซนทิศเหนือ ได้แก่ ตำบลชุมแสง กันทรารมย์ หนองเต็ง และลำดวน

 

 

 โรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม 2561 หลักสูตรการจัดการขยะครัวเรือน

 

วันที่ 8 พ.ค.2561 คณะกรรมการตรวจ (LPA) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ มีท้องถิ่นที่ถูกเสนอเข้ารับการประเมิน ได้แก่ระดับเทศบาล คือ เทศบาลเมืองนางรอง ระดับ อบต. คือ อบต.กันทรารมย์และมีบางท้องถิ่นที่เสนอผลงานเข้ารับการประเมินอีกหลายหน่วยงาน

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเริอนและที่ดิน ภาษีป้าย เพื่อลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีฯ โดยจะเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าข่ายชำระภาษี ใน่ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ิ2560 

 

 

freeinternet

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

ประกาศจัดซื้อ EGP

СȨѴͨѴҧҤѰ
СȨѴͨѴҧҤѰش
СȨѴͨѴҧҤѰ

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

 

ประกาศจัดตั้ง อบต.กันทรารมย์   หน้า  91  คลิก

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ถ้าหารายชื่อไม่พบให้ค้นหาจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index/announce/search_result.jsp?SID=04D342D47388BF5BCF1B1BA0FD08574E

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

นายสุทัศน์   สุวรรณรงค์
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง