วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • 20180927_181001_0006.jpg
 • 20180927_181001_0026.jpg
 • 20180927_181001_0033.jpg
 • 20180927_181001_0046.jpg
 • 20180927_181001_0050.jpg
 • 20180927_181001_0074.jpg
 • 20180927_181001_0083.jpg
 • 20180927_181001_0093.jpg
 • 20180927_181001_0112.jpg
 • 20180927_181001_0157.jpg

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2561 เรียนการทำขนมกะหรี่พัฟ

 

ประกาศผลการประกวดการจัดการขยะในชุมชน "อำเภอสะอาด" 
อำเภอกระสัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

  

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2561 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"
ได้ออกมาตรวจประเมินการจัดการขยะของอำเภอกระสัง
ซึ่งมีอำเภอที่ส่งเข้าประกวดมีจำนวน 5 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอบ้านกรวด อำเภอโนนดินแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกระสัง และอำเภอคูเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกระสัง ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ ณ หอประชุมอำเภอกระสัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) การเสนอปัญหา
และความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบล

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับทราบรายละเอียดในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) การเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบล การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

freeinternet

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

ประกาศจัดซื้อ EGP

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

 

ประกาศจัดตั้ง อบต.กันทรารมย์   หน้า  91  คลิก

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ถ้าหารายชื่อไม่พบให้ค้นหาจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index/announce/search_result.jsp?SID=04D342D47388BF5BCF1B1BA0FD08574E

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

• เรามี• •7 บุคคลทั่วไป• •ออนไลน์•

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
•Profile Information•

Application afterLoad: 0.004 seconds, 0.68 MB
Application afterInitialise: 0.037 seconds, 5.78 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 7.07 MB
Application afterDispatch: 0.424 seconds, 9.96 MB
Application afterRender: 1.607 seconds, 16.27 MB

•การใช้งานหน่วยความจำ•

17184776

•20 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9s6jnfug72q7033o417co0sc14'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1542456003' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9s6jnfug72q7033o417co0sc14'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9s6jnfug72q7033o417co0sc14','1542458703','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT id, title, alias
    FROM jos_jumi
    WHERE published = 1
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-11-17 12:45:03' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-11-17 12:45:03' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 9
 12. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-11-17 12:45:03' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-11-17 12:45:03' )
    ORDER BY  f.ordering
 13. SELECT id
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE name = "Administrator"
 14. SELECT id
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE name = "Super Administrator"
 15. SELECT id
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE name = "Administrator"
 16. SELECT id
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE name = "Super Administrator"
 17. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 18. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug  
    FROM jos_polls
    WHERE id = 1
    AND published = 1
 19. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 1
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 20. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

•0 legacy queries logged•

  •ไฟล์ภาษาที่โหลด•

  •Untranslated Strings Diagnostic•

  PAUSE	::require()	[/home/ktrgo/domains/ktr.go.th/public_html/modules/mod_djimageslider/mod_djimageslider.php:108]
  PAUSE	::require()	[/home/ktrgo/domains/ktr.go.th/public_html/modules/mod_djimageslider/mod_djimageslider.php:108]
  PLAY	::require()	[/home/ktrgo/domains/ktr.go.th/public_html/modules/mod_djimageslider/mod_djimageslider.php:108]
  PLAY	::require()	[/home/ktrgo/domains/ktr.go.th/public_html/modules/mod_djimageslider/mod_djimageslider.php:108]
  PREVIOUS	::require()	[/home/ktrgo/domains/ktr.go.th/public_html/modules/mod_djimageslider/mod_djimageslider.php:108]
  PREVIOUS	::require()	[/home/ktrgo/domains/ktr.go.th/public_html/modules/mod_djimageslider/mod_djimageslider.php:108]
  

  •Untranslated Strings Designer•

  
  # /home/ktrgo/domains/ktr.go.th/public_html/modules/mod_djimageslider/mod_djimageslider.php
  
  PAUSE=Pause
  PLAY=Play
  PREVIOUS=Previous