วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • 20180927_181001_0006.jpg
 • 20180927_181001_0026.jpg
 • 20180927_181001_0033.jpg
 • 20180927_181001_0046.jpg
 • 20180927_181001_0050.jpg
 • 20180927_181001_0074.jpg
 • 20180927_181001_0083.jpg
 • 20180927_181001_0093.jpg
 • 20180927_181001_0112.jpg
 • 20180927_181001_0157.jpg

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต พร้อมทประกาศเป็นองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัชชั่นทุกรูปแบบ เป์นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่กระทำการใดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีการบริหารงานภายใต้หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

 

โรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2561 เรียนการทำขนมกะหรี่พัฟ

 

ประกาศผลการประกวดการจัดการขยะในชุมชน "อำเภอสะอาด" 
อำเภอกระสัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

  

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2561 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"
ได้ออกมาตรวจประเมินการจัดการขยะของอำเภอกระสัง
ซึ่งมีอำเภอที่ส่งเข้าประกวดมีจำนวน 5 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอบ้านกรวด อำเภอโนนดินแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกระสัง และอำเภอคูเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกระสัง ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ ณ หอประชุมอำเภอกระสัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) การเสนอปัญหา
และความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบล

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับทราบรายละเอียดในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) การเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบล การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

freeinternet

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

 

ประกาศจัดตั้ง อบต.กันทรารมย์   หน้า  91  คลิก

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ถ้าหารายชื่อไม่พบให้ค้นหาจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index/announce/search_result.jsp?SID=04D342D47388BF5BCF1B1BA0FD08574E

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง