วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

1

ขอแสดงความยินดีกับ บ้านดอนยาว และ บ้านปรีเวง ที่จะมีระบบประปาหมู่บ้านใช้ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2557 นี้ โดยจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือน มิถุนายน นี้

ตารางกิจกรรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Email อบต.

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลกันทรารมย์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงาน

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (พอ.สว.)

ณ  โรงเรียนบ้านหนองขอน  ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่  4  กรกฎาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรม

   
10429016 935228696507196 1833623353 n หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บ้านหนองขอน  ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังบุรีรัมย์ คลิกชมภาพ

 

 

 คุณยายสงวน วัยเจ็ดสิบปี ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นมาเกือบ10 ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม้ชั้นเดียว หลังเล็กๆ กับสามี บุตรสาว และหลานชาย ยายตาบอดเลี้ยงหลานมาเป็นระยะเวลา10 ปี   

ดูรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ คลิกชมภาพ
   องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากสาธารณภัย เหตุวาตภัย คลิกชมภาพกิจกรรม
โครงการพิธีมอบวุฒิบัตร “ บัณฑิตน้อย ”  ประจำปี 2557  องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกชมภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทราย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกพิ้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ คลิกชมภาพกิจกรรม


เมื่อวันที่  2  เมษายน  2557  นายพิชิต  เยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  พร้อมด้วย เลขานายก  สมาชิกสภา อบต.ม.8 บ้านกระโลง ได้ร่วมกันทดสอบการสูบน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2557 ในเบื้องต้นได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส จากวัดป่าอุดมธรรม โดยหลวงพ่อเจดีย์ ขนาด  1  Hp  ท่อ  1 1/4 นิ้ว  ความลึกของบ่อบาดาล  45  เมตร ระดับน้ำจากผิวดิน  4  เมตร สามารถสูบน้ำได้ 80 ลิตรต่อนาที  หรือ 4,800 ลิตรต่อชั่วโมง  ในการทดสอบดังกล่าว ได้ปล่อยน้ำลงสู่หนองลุมปุ๊ก ซึ่งเป็นบ่อน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาของประชาชน หมู่ที่  8  จำนวนกว่า  200  หลังคาเรืือน คลิกดูภาพกิจกรรม

หนังสือราชการ สถ.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

23 กรกฎาคม 2557   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลกันทรารมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านปลาย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขอน  หมู่ที่ ๘ บ้านกะโลง และหมู่ที่ ๙ บ้านสระสี่เหลี่ยม ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๓  กรกฎาคม ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๖๖๑๑๔ โทรสาร ๐๔๔- ๖๖๖๑๑๕ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียด ที่ www. Ktr.go.th คลิกรายละเอียดที่นี่

10  เมษายน 2557 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว รายละเอียดคลิกที่นี่

10 เมษายน 2557  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกะโลง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดคลิกที่นี่

26 ธันวาคม 2556  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรือง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในราคาชุดละ 4,000 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

9  ตุลาคม  2556   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

                               สายบ้านเสม็ด หมู่ที่ 11 - บ้านกะโลง หมู่ที่ 8 ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์ 

                               ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคลิ้กที่นี่

29 พฤษภาคม 2556         ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลกันทรารมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 พฤษภาคม 2556         สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

5 มีนาคม 2556              สอบราคาซื้อรถ EMS บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถ

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ถ้าหารายชื่อไม่พบให้ค้นหาจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index/announce/search_result.jsp?SID=04D342D47388BF5BCF1B1BA0FD08574E

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

นายสุทัศน์   สุวรรณรงค์
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานสถิติ

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กิจกรรมในรอบปี

No images

logo อบต.